Priser – Tilskud til behandling

Klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, hvilket giver dig ret til at få et tilskud til behandlingen, hvis du har fået en henvisning til fysioterapi fra din læge. Tilskuddet er på ca. 40%. I henhold til overenskomsten reguleres priserne to gange årligt.

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til fysioterapi, når du har en henvisning fra din læge. Husk, at fortælle os om dit medlemskab, således at vi kan overføre din faktura elektronisk til “danmark”. Tilskuddet udbetales til dig i henhold til din udbetalingsopsætning, når du har betalt fakturaen hos os.

Mange har idag en sundhedsforsikring eller anden forsikringsordning, som helt eller delvist betaler for din behandling. Start altid med at kontakte dit forsikringsselskab og foretag en anmeldelse af din skade/problem, således at du får afklaret, hvordan og i hvilket omfang netop din forsikring dækker. Du vil ofte modtage en anmeldelse fra forsikringsselskabet, som du bedes medbringe til behandling. Vi samarbejder med flere selskaber, hvor vi sørger for afregningen for dig.

I henhold til Socialloven er der mulighed for at søge om hjælp/tilskud til dækning af behandlingen hos din bopælskommune. Det er vigtigt at søge din kommune om hjælp FØR behandlingsstart.

Pensionister har mulighed for at få et ekstra tilskud til fysioterapeutisk behandling gennem det såkaldte helbredstillægskort (der tidligere blev kaldt medicinkort). Du kan søge om et helbredstillægskort i den kommunale social- og sundhedsforvaltning.

Priser pr. 1. april 2024

Første Konsultation 307,58kr
Individuel Konsultation 195,57kr
Afgrænset Individuel Konsultation 130,39kr
Superviseret Selvtræning på Klinik 65,20 kr
Afstandstillæg ved hjemmebehandlinger73,61 kr
Tillæg for behandling mellem kl. 16:00 – 20:00 på hverdage og lørdage kl 08.00-20.00 175,18kr 
Tillæg for behandling mellem kl. 20.00-08.00 samt søn- og helligdage  350,35kr
Aktuelle takster pr. 1. april 2024

Afbud skal meddeles senest kl 18 dagen før behandling.

Udeblivelse eller afbud senere end dagen før behandlingsdagen medfører tillæg på 322,19 kr.

Tillæg til Behandling:

Shockwave Fuld behandling uden henvisning490,00kr
Shockwave Supplerende beh. uden henvisning300,00kr
Shockwave Supplerende beh. med henvisning150,00kr
Shockwave Supplerende beh. med henvisning TILBUD i OKT 2023100,00kr
Lagen Leje ved en beh.20,00kr
Tillæg for udeblivelse uden afbud 322,19kr
Aktuelle takster pr. 1. april 2023

Det er muligt at betale med kontanter, Dankort, MobilePay, Mastercard eller efter aftale ved indbetaling på FI-kort.

Uddybende information om priser og overenskomst kan læses hos Danske Fysioterapeuter.

Nakkemobilisering af øvre nakke